"Un de cap per amunt!"

Un de cap per avall! Arriba y abajo, pell de cabra, pell de bou!... 69!